Żywa łacina

       Na dodatkowych zajęciach GODZINA Z ŻYWĄ ŁACINĄ dajemy uczniom możliwość poznawania języka łacińskiego. Stosujemy żywą metodę nauki, którą przywrócił do łask, zmarły niedawno Duńczyk, Hans Henning Ørberg. On też opracował popularny w Europie i USA zestaw świetnie napisanych, lubianych przez uczniów, podręczników Lingua Latina per se illustrata, z którego pierwszej części noszącej tytuł Familia Romana korzystamy.

       Ta bezpośrednia metoda, oparta na rozumowaniu z kontekstu czyli indukcji kontekstowej umożliwia naturalne, półświadome przyswajanie języka, odgadywanie znaczenia słów z kontekstów, w jakich się pojawiają. Podręcznik ukazuje życie sympatycznej, rzymskiej rodziny wraz ze wszystkimi jej radościami i smutkami. Jest napisany ciekawie, wyłącznie w języku łacińskim. W sposób logiczny przedstawia słownictwo, gramatykę i mechanizmy językowe łaciny. Uzupełnia go system notek marginalnych i rysunków pozwalających łatwiej przyswoić podawaną wiedzę. Jest to swoiste zanurzenie w język – immersja, która już po krótkim czasie daje efekty i satysfakcję.

       Duże ułatwienie w nauce przynoszą bardzo liczne, uzupełniające filmy, piosenki, komiksy, nagrania i ćwiczenia multimedialne dostępne w internecie na stronach instytucji promujących tę metodę, oraz blogi i grupy fanów na Facebooku. Ważnym elementem zajęć jest również poznawanie wpływu języka łacińskiego na kulturę polską.

Komentowanie jest wyłączone