Przedmiotowe

Uczniowie naszej szkoły mają możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych z różnych przedmiotów. Przychodzą na nie osoby, które chcą poszerzać swoje wiadomości z wybranych zajęć, a także takie, które mają kłopoty z opanowaniem obowiązkowego materiału nauczania. W tym roku szkolnym dodatkowe zajęcia przedmiotowe prowadzone są z języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyki, fizyki,  geografii oraz  chemii.

Komentowanie jest wyłączone