Klub historyczny

Klub Historyczny im. Armii Krajowej działa przy SGDS od października 2009 r. Jego celem jest poznawanie i upamiętnianie dziejów walki żołnierzy AK podczas II wojny światowej, ale również odnajdywanie w ich postawach wzorów do dobrego służenia współczesnej Polsce. W ciągu tych kilku lat członkowie klubu uczestniczyli w rocznicowych uroczystościach patriotycznych, rajdach, spotkaniach z kombatantami. Szczególnie koncentrowaliśmy się na zbieraniu relacji żyjących jeszcze żołnierzy AK z Chmielnika. Na podstawie tych opowieści zainicjowaliśmy szereg działań przybliżających ich wysiłek społeczności – powstały dwie części spektaklu „Chmielnickie kamienie na szaniec” przypominającego działalność ugrupowania AK „Wedeta”, którym kierowali Chmielniczanie i wydawali tu tajne pismo Inspektoratu AK Rzeszów „Na Posterunku”, wspólnie z Oddziałem IPN w Rzeszowie zorganizowaliśmy rajd edukacyjny „Szlakiem Wedety”, stworzyliśmy poświęconą historii tego ugrupowania stronę internetową, opracowaliśmy i zamieściliśmy w Wikipedii i Regiopedii biogramy Jana i Ludwika Bałdy, uczestniczyliśmy w kilku edycjach ogólnopolskich projektów „Opowiem ci o wolnej Polsce” i „Kamienie Pamięci”.

Poza poznawaniem losów lokalnych bohaterów AK na spotkaniach klubu oglądaliśmy filmy o tematyce wojennej, włączaliśmy się w obchody „Narodowego Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych”, ale też organizowaliśmy rozgrywki w gry edukacyjne opracowane przez IPN.

Nasza działalność została dostrzeżona i doceniona przez władze Światowego Związku Żołnierzy AK w 2015 r. przez odznaczenie pamiątkowe za zasługi dla „ŚZŻAK”. 

Komentowanie jest wyłączone