WF i Judo

Zajęcia z wychowania fizycznego mają na celu w zauważalny sposób zwiększyć sprawność fizyczną naszych uczniów.

Duży nacisk kładziony jest na zajęcia z:

  1. gimnastyki – przewroty, stania na głowie i rękach, skoki przez kozła i skrzynię oraz szeroko rozumiane rozciąganie,
  2. zespołowych gier sportowych – piłka nożna, koszykówka, unihokej i siatkówka,
  3. sportów indywidualnych – judo i tenis stołowy.

W ramach obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego prowadzone są zajęcia judo (2 godz. tyg.). Istnieje możliwość uczestniczenia w zajęciach judo (także 2 godz. tyg.) w ramach zajęć dodatkowych.

Podczas tych zajęciach uczniowie poznają odpowiednie techniki upadania (pady), co jest istotną umiejętnością podczas aktywności fizycznej, pozwalającą uniknąć kontuzji w różnych dyscyplinach sportowych.

Następnie uczniowie zaznajamiani są z technikami parterowymi (trzymania, dźwignie i duszenia). Ostatnim etapem poznawania technik judo są rzuty, dzięki którym uczniowie zwiększają swoje umiejętności, poczucie pewności siebie i możliwości ewentualnej samoobrony.

Podsumowując: podczas trzyletniej edukacji, a tym samym uczestnictwa w zajęciach z wychowania fizycznego, uczeniowie osiągają wyższy szczebel sprawności fizycznej. Prowadzący zajęcia: nauczyciel i trener mgr Bartłomiej Grendys

Komentowanie jest wyłączone