Zajęcia dodatkowe

Uczniowie naszej szkoły mają możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych z różnych przedmiotów. Przychodzą na nie osoby, które chcą poszerzać swoje wiadomości z wybranych zajęć, a także takie, które mają kłopoty z opanowaniem obowiązkowego materiału nauczania. W bieżących roku szkolnym uczniowie mają możliwość korzystania z następujących zajęć:

  • HISTORIA (mgr T.Janik) – poniedziałek 14:30 – 15:15
  • MATEMATYKA (mgr. inż. Marian Dzierżanowski) – czwartek 13:40 – 14:25, piątek 13:00 – 13:45
  • J. ANGIELSKI (mgr B.Ciepiela) – piątek 12:50 – r 13:35
  • FIZYKA (mgr E. Jaworska) – wtorek 12:50 – 13:35
  • HISTORIA (mgr. Z. Fajger) – poniedziałek 13:40 – 14:25
  • MATEMATYKA / INFORMATYKA (mgr B. Berechowska) – poniedziałek 7:30 – 8:15, 13:40 – 14:25
  • ROBOTYKA (mgr B. Berechowska) – czwartek 13:40 – 14:25)
  • GEOGRAFIA (mgr T. LIzak) – środa 13:40
  • J. NIEMIECKI (mgr P. Ważny) – czwartek 8:20 – 9:05, 12:50 – 13:35, 13:40 – 14:25

ZACHĘCAMY SERDECZNIE DO UDZIAŁU !!! 

Komentowanie jest wyłączone