Zajęcia integracyjne

Dzieci i młodzież rozpoczynające edukację szkolną, w klasie pierwszej, wkraczają w nowe środowisko rówieśników. Poznają nowego wychowawcę, inne miejsce pracy – nauki, prawa i obowiązki ucznia.

Należy im pomóc w pokonaniu barier emocjonalnych i osobowościowych, które utrudniają im funkcjonowanie w codziennej rzeczywistości.
Dziecko lepiej funkcjonuje w warunkach szkolnych, kiedy pracuje w atmosferze wzajemnego zrozumienia, ma poczucie bezpieczeństwa, jest współtwórcą ustalonych reguł, zasad, czuje się ważnym członkiem grupy – klasy i ceni pozostałych jej członków, integruje się z klasą.

Dlatego na rozpoczęcie każdego roku szkolnego, klasy pierwsze gimnazjum uczestniczą w zajęciach integracyjnych. Programy takich zajęć to świetny sposób by bawiąc się zyskać nowe doświadczenia, nauczyć się współdziałania, poznać jego siłę oraz poznać nowych kolegów i koleżanki.

Dla klas starszych jest to doskonałą okazja do coraz lepszego poznawania się, rozwiązywania tworzących się konfliktów i wspólnej zabawy.

 

Komentowanie jest wyłączone