Przedstawienia

Jednym z rodzajów zajęć, które wspierają ogólny rozwój, są bez wątpienia zajęcia teatralne. Ponieważ szkoła dysponuje w tym zakresie dobrymi warunkami (scena, oświetlenie), zostały one wprowadzone jako dodatkowe zajęcia uzupełniające już w pierwszych latach istnienia szkoły. Do tej pory prezentowane były formy teatralne od kilku minutowych skeczy, przez półgodzinne przedstawienia do trwających ponad godzinę spektakli. Zaangażowanie w teatr daje szansę na pokonanie nieśmiałości i odkrycie w sobie zdolności do gry słowem, gestem i mimiką.

Oto tytuły przedstawionych do tej pory form teatralnych:

 • Shrek II, czyli Shreka ciąg dalszy wreszcie nastąpił
 • Na szkolną wędrówkę
 • Przemiana
 • Wierszobajki w oryginalnej interpretacji własnej
 • Europa da się lubić
 • Pani Dulska przed sądem
 • Świnka
 • Indianie
 • Rozgłośnie radiowe
 • Za późno
 • Mały Książę
 • Paulina Jaricot
 • Okna, buty i kremówki
 • Żołnierz Chrystusa
 • Powstanie Warszawskie

Komentowanie jest wyłączone