Rada Rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2017/2018:
  • Przewodniczący: pan Wiktor Dral
  • Sekretarz: pani Sylwia Kozak
  • Skarbnik: pani Iwona Czarnota

Rada Rodziców ustaliła na rok szkolny 2017/2018 następujące składki:

  • pierwsze dziecko w szkole – 30 zł
  • drugie dziecko – 20 zł

Składki będą zbierać skarbnicy z poszczególnych klas. Zebrane środki będą następnie przekazane skarbnikowi Rady Rodziców do bieżącego rozliczania.

 

Dodaj komentarz